Jak uczymy? Praktycznie i skutecznie!

Główny nacisk kładziemy na wysoką jakość nauczania w małych i kameralnych grupach oraz przyjaznej atmosferze.
W przeciwieństwie do "sieciówek" nie jesteś anonimowy, a my nie uczymy według narzuconych schematów. Indywidualizujemy proces nauczania. To Ty jesteś dla nas najważniejszy, Twoje możliwości i potrzeby językowe. Wspólnie ustalamy na czym Ci zależy i to realizujemy.
Skupiamy się na nauce języka praktycznego  i na rozwijaniu umiejętności komunikowania się. Uczymy w małych grupach (3 do 5 os.) ,przez co maksymalizujemy Twój udział w zajęciach, a mówiąc więcej, przełamujesz barierę językową. Nasze zajęcia cechuje dynamiczne tempo pracy i zauważalne efekty.
Dzięki piętnastoletniemu doświadczeniu w nauczaniu wiemy, że najskuteczniejsze jest łączenie wielu metod i wykorzystujemy to, co w nich najlepsze.
Metody, którymi nauczamy:

METODA KOMUNIKACYJNA:
Język traktujemy przede wszystkim jako narzędzie komunikacji społecznej. Podstawową techniką jest praca w grupie, w której słuchacz jest stymulowany do mówienia w danym języku i odgrywania scenek sytuacyjnych. Na zajęciach wykorzystujemy autentyczne nagrania, filmy, obcojęzyczną prasę itp. Duży nacisk kładziemy na funkcjonalność języka, czyli praktyczne wykorzystanie danej struktury i na kulturę języka. Metoda ta zakłada kształcenie umiejętności mówienia, słuchania, czytania i pisania. W czasie zajęć posługujemy się wyłącznie językiem obcym. 
METODA TASK – BASED LANGUAGE LEARNING
Task-based language learning (TBLL) czyli metoda polegająca na uczeniu języka za pomocą praktycznych zadań. Zadania są zbliżone do faktycznych sytuacji, w których będą musieli radzić sobie słuchacze w codziennych sytuacjach w danym kraju. Przed podjęciem zadania  lektor przedstawia potrzebny do jego wykonania zasób słownictwa. Zadaniem słuchacza jest wykorzystanie tego słownictwa do wykonania zadania. Jak to wygląda w praktyce? Na przykład scenka u fryzjera, w której słuchacz musi poprosić o strzyżenie czy też  koloryzację, opisać swoje życzenia co do wyglądu fryzury lub scenka u lekarza, gdzie miałby przedstawić symptomy choroby i poprosić o lekarstwa. Dużą zaletą tej metody jest jej praktyczny charakter. 
METODA TOTAL IMMERSION
Total immersion, czyli całkowite zanurzenie w języku. W  tej metodzie chodzi o to, żeby zajęcia  odbywały się wyłącznie w nauczanym języku. Total immersion oznacza również zanurzenie się w kulturę i rzeczywistość danego języka. 
METODA MULTISENSORYCZNA
Polega na wykorzystaniu wszystkich zmysłów dziecka podczas procesu poznawania nowego języka i jego struktur. W celu stymulacji wszystkich zmysłów wykorzystujemy muzykę, dźwięki, obrazy i ruch. 
METODA TOTAL PHYSICAL RESPONSE ­- METODA REAGOWANIA CAŁYM CIAŁEM
Metodę tę adresujemy do dzieci w wieku przedszkolnym, które oprócz nauki muszą także mieć ruch fizyczny. Polega ona na włączaniu całego ciała w proces przyswajania nowego słownictwa oraz struktur językowych i pozwala na zaspokojenie potrzeb ruchowych dziecka. Dzięki tej metodzie zajęcia są dla dzieci bardziej atrakcyjne, ponieważ eliminują znużenie, spowodowane zbyt długim przesiadywaniem. Metoda bazuje na naturalnym naśladowaniu ruchowym całym ciałem słownych poleceń lektora. Jej istotą jest  rozumienie i wykonywanie instrukcji wydawanych przez lektora. Dzieci nie muszą utrzymywać komunikacji werbalnej z lektorem, wystarczy, że wykonują jego polecenia. Głównym założeniem tej metody jest „osłuchiwanie się dziecka” z nowym językiem, a  mówienie pojawia się z czasem,  gdy dziecko będzie na to gotowe. 
METODA Z WYKORZYSTANIEM GIER I ZABAW JĘZYKOWYCH
Gry i zabawy językowe  stanowią doskonałe uzupełnienie wyżej wymienionych metod nauki, doskonalą umiejętności komunikacyjne, znacząco podnosząc jakość nauczania i wzbogacając wiedzę uczestników gry na temat danego języka i kultury krajów obcojęzycznych. Gry językowe doskonalą też sprawności umysłowe (na przykład pamięć, koncentrację i spostrzegawczość), rozwijają zainteresowania, pobudzają ciekawość, sprzyjają nauce skutecznego zapamiętywania oraz uczą aktywności i zdrowej rywalizacji. Podczas kursów wykorzystujemy gry tworzone przez Wydawnictwo ELI, które zostały opracowane w oparciu o kryteria Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Uczymy indywidualnie lub w małych grupach tak, by nauczanie było dla Ciebie najbardziej efektywne.

Masz pytania?
universal-course.pl

Universal Course - Kursy językowe

Napisz do nas!

Rodo

Copyright 2015 UC, wykonanie Neone